در جلسه بررسی سند راهبردی فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد مساله توجه به خرده فرهنگ های قومیتی و مذهبی در سند راهبردی فرهنگی دانشجویی مطرح و مورد تاکید قرار گرفت.

میرزاده رییس دانشگاه آزاد

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا دکتر میرزاده رییس دانشگاه آزاد در جلسه شورای راهبردی فرهنگی اجتماعی دانشگاه خواستار توجه بیشتر به موضوعات دانشجویی در سند راهبردی فرهنگی دانشجویی شد و گفت: از آنجایی که دانشگاه آزاد اسلامی با سرمایه دانشجویان درست شده، دانشجویان عنصر اصلی این دانشگاه به شمار می روند به همین خاطر در تلفیق این سند مسائل دانشجویی باید همپای مسائل فرهنگی دیده شود.

دکتر طه هاشمی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به تغییرات بوجود آمده در سند تلفیقی راهبردی دانشجویی فرهنگی گفت: محور برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در این سند از ۸ محور به ۱۵ محور افزایش یافته و تمامی واحدها باید اقدامات خود را در چارچوب این راهبردها تعریف کنند.

دکتر هاشمی افزود: سند راهبردی فرهنگی دانشجویی با توجه به اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی، سند اسلامی شدن دانشگاه ها، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و … تهیه شده است.

وی خاطر نشان کرد: در تدوین این سند اختیارات کافی به شوراهای فرهنگی واحدها داده شده تا آنها بتوانند برخی برنامه های فرهنگی را متناسب با خرده فرهنگ های قومیتی و مذهبی منطقه خود اجرایی کنند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد، پس از بررسی سند راهبردی فرهنگی دانشجویی توسط اعضای جلسه مقرر شد، نکات مطرح شده در سند لحاظ شده و برای تصویب مجددا در شورای راهبردی فرهنگی اجتماعی مطرح شود.