سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران- ایرنا- مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه علم و صنعت ایران با استناد به آمار منتشر شده از سوی پایگاه های علمی بین المللی اظهار داشت: دانشگاه علم و صنعت به لحاظ ارجاع و استناد به تولیدات علمی در میان دانشگاه های کشور، رتبه اول را داراست.

پی اچ دی آزمون : به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، دکتر ‘هادی شهریار شاه حسینی’ روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: طبق نتایج منتشر شده رتبه بندی ۲۰۱۶ دانشگاه ها توسط موسسه بین المللی تایمز که در ۳۱ خردادماه ۱۳۹۵ منتشر شد، دانشگاه علم و صنعت ایران با ۱۲ رتبه صعود در جایگاه ۵۷ دانشگاه های آسیا قرار گرفت.
وی با یادآوری این که دانشگاه علم و صنعت برای دومین سال متوالی، در رتبه بندی تایمز شرکت کرده است، گفت: بیش از ۲۰۰ هزار دانشگاه جهان در این رتبه بندی، مورد ارزیابی قرار می گیرند و سال گذشته که دانشگاه علم و صنعت برای اولین بار در این رتبه بندی شرکت کرد، در رده ۶۹ آسیا قرار گرفت و خوشبختانه امسال جهش ۱۲ پله ای یافت.
شاه حسینی خاطرنشان کرد: در این رتبه بندی، جایگاه بین المللی دانشگاه علم و صنعت، ۴۷۵ اعلام شده است که در مقایسه با ۲۰۰ هزار دانشگاه حاضر در رتبه بندی، جایگاه خوبی محسوب می شود.
وی ادامه داد: در رتبه بندی سال ۲۰۱۶ تایمز، دانشگاه علم و صنعت ایران، دومین دانشگاه در فهرست هشت دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی است.
پایگاه رتبه بندی تایمز، یکی از نظام های معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴ اقدام به رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها کرده است و از سال ۲۰۱۳ تاکنون به صورت سالانه رتبه بندی دانشگاه های آسیایی را نیز منتشر می کند.
در رتبه بندی آسیا همانند رتبه بندی جهانی تایمز، ۱۳ شاخص کاربردی در قالب ۵ معیار کلی آموزش (با وزن ۲۵ درصد)، پژوهش (با وزن ۳۰ درصد)، استنادات (با وزن ۳۰ درصد)، درآمد صنعتی (با وزن ۷٫۵ درصد) و وجهه بین المللی نیز با وزن ۷٫۵ درصد در نظر گرفته می شود.
تایمز برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها از سه منبع استفاده می کند که اطلاعات تولید علم دانشگاه ها در پایگاه استنادی اسکوپوس، اطلاعات نظرسنجی شهرت و اعتبار از متخصصان آموزش عالی و آمار و اطلاعاتی که به صورت خوداظهاری از دانشگاه استعلام و گردآوری می شود، را شامل می شود.
علمی**۱۰۵۵**۲۰۱۷