سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی گفت: شناخت نقاط قوت و ضعف ارزشیابی از دید مشتریان اصلی آن یعنی استادان و دانشجویان نقش مهمی در ارتقا کیفیت آموزشی دارد.

 

دکتر جعفر کیوانی معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نحوه ارزشیابی اساتید در اکثر دانشگاه‌های کشور براساس فرم ارزشیابی که در پورتال اختصاصی دانشجویان قابل دسترسی است صورت می‌گیرد.
وی بیان داشت: یکی از معیارهای اصلی در ترفیع سالانه‌ی استادان بحث ارزشیابی به وسیله دانشجویان است که هر ترم انجام می‌شود؛ اگر استادی سه سال پیاپی نتواند ترفیع سالانه را کسب کند از سوی دانشگاه به وی هشدار داده می شود که وضع موجود ممکن است به قطع همکاری منجر شود.
معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی اذعان داشت: یکی از متداول‌ترین روش هایی که در بیش تر کشورها و از جمله ایران جهت تعیین میزان موفقیت یک استاد در رسیدن به اهداف آموزشی صورت می گیرد ارزشیابی استادان از دید دانشجویان است.
این مقام مسئول تصریح کرد: شناخت نقاط قوت و ضعف ارزشیابی از دید مشتریان اصلی آن یعنی استادان و دانشجویان نقش مهمی در ارتقا کیفیت آموزشی دارد.
وی یاد آور شد: آیتم های ارزشیابی هر ترم بروزرسانی می‌شود و تمام سعی ما بر این است که دانشجویان بتوانند آزادانه نظر خود را درباره استادان ابراز کنند تا مشکلی پیش نیاید که ما از آن بی خبر باشیم.