حسین زینلیان بروجنی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اعلام کرد: در راستای سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفتمان عزت ملی را به صورت گسترده تر پیگیری و ترویج خواهد کرد.

حسین زینلیان بروجنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار روز گذشته تشکل های دانشجویی با مقام معظم رهبری گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به «گفتمان»، جامعه اسلامی دانشجویان، گفتمان عزت ملی را دقیق تر و گسترده تر پیگیری کرده و در جهت ترویج آن اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین در راستای محقق کردن منویات مقام معظم رهبری در مورد وظایف تشکل های دانشجویی، بستر و برنامه ریزی لازم در جهت تحقق آن برای سال تحصیلی آینده ایجاد می شود.

نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با اشاره به وظیفه تشکل های دانشجویی افزود: تقویت ابعاد تشکیلاتی و مطالبه گری و تقویت روحیه مطالبه گری همراه با آرمان گرایی برای تحقق آرمان ها یکی از مهمترین وظایف تشکل های دانشجویی در حال حاضر است.

وی ادامه داد: یکی از اولویت های تشکل های دانشجویی برای سال آینده تحصیلی می تواند گسترش ابعاد آموزش تشکیلاتی برای دانشجویان عضو در دانشگاه ها باشد، تا ضمن آماده سازی آنها برای حضور در فعالیت تشکیلاتی آنها را از نظر معنوی، سیاسی و فرهنگی برای آینده نظام تربیت کرد.

زینلیان بروجنی درباره اینکه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان بیشتر به چه مباحثی در حضور مقام معظم رهبری اشاره کرد افزود: اتحادیه جامعه اسلامی بیشتر به موضوعات جوانان و دانشگاه‌ها پرداخت و اینکه باید به جوانان و مومن انقلابی در دانشگاه ها نگاه ویژه شود. مقام معظم رهبری نیز ضمن تایید این موضوع تاکید کردند، باید بین تشکل های انقلابی و غیر انقلابی تفاوت باشد.