مدیر پژوهشی جهاددانشگاهی واحد کردستان از اجرای طرح تهیه نقشه "GIS رقبات" استان کردستان خبر داد.

ایستگاه GIS

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، مهدی ورمزیار، اظهار کرد: طرح تهیه نقشه ” GIS رقبات” استان کردستان به همت مرکز خدمات تخصصی GIS جهاددانشگاهی اجرا می‌شود.

وی افزود: پروژه مذکور شامل برداشت‌های میدانی اطلاعات توصیفی و مکانی وایجاد بانک اطلاعاتی سامانه اطلاعاتی جغرافیایی بوده با هدف جمع آوری داده‌ها جهت ایجاد لایه‌های مکانی موجود در قالب سیستم اطلاعات جغرافیایی در استان توسط سازمان اوقاف کردستان به مرکز خدمات تخصصی GIS جهاددانشگاهی استان واگذار شده است.

مدیر پژوهش جهاددانشگاهی واحد کردستان یادآور شد: در پایان کار با استفاده از نقشه هوایی استان کردستان، محل رقبات به همراه جزئیات کامل موقوفات استان درج خواهد شد که به حفظ و ارتقاء بهره وری از موقوفات استان کمک‌های شایانی می‌کند.