مدیرکل دانشجویان داخل سازمان دانشجویان وزارت علوم از افزایش تعداد دفاتر کنسولی دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه‌های سراسر کشور خبر داد.

دکتر حاج جباری معاون سازمان دانشجویان

دکتر صمد حاج‌جباری در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه دفاتر کنسولی با هدف رفاه حال دانشجویان غیرایرانی و تسهیل امور تحصیلی آنان راه اندازی می شود، افزود: دانشجویان غیر ایرانی برای تمدید اقامت، مهاجرت، صدور ویزا و به طور کلی امور کنسولی خود باید به دفتر کنسولی مرکزی در تهران مراجعه کنند، اما با راه اندازی این دفاتر در برخی استان ها و دانشگاه‌ها از تردد این دانشجویان کاسته می شود.

وی از راه اندازی دفاتر کنسولی در پنج استان کشور تا قبل از سال ۹۵ خبر داد و گفت: این دفاتر در دانشگاه‌های شیراز، اصفهان، مشهد، قم و قزوین ایجاد شده و پذیرای متقاضیان سراسر استان هستند. حتی افرادی که در کنکور سراسری در دانشگاه‌های غیر انتفاعی پذیرش می شوند نیز می‌توانند به این دفاتر مراجعه کنند.

مدیر کل دانشجویان داخل سازمان دانشجویان وزارت علوم با اشاره به راه اندازی دفتر کنسولی در دانشگاه کرمان در فروردین سال ۹۵ اظهار کرد: در فروردین ماه سال ۹۵ دفتر کنسولی در دانشگاه کرمان راه اندازی شد و راه اندازی دفاتر کنسولی در دانشگاه سمنان و دانشگاه پیام نور مرکزی نیز در برنامه سازمان امور دانشجویان قرار دارد که بعد از ماه مبارک رمضان پیگیری می‌شود.

حاج جباری در پایان درمورد تعداد دفاتر کنسولی گفت: اگر دفاتر کنسولی دانشگاه‌های سمنان و پیام نور افتاح شوند، تعداد دفاتر کنسولی به ۸ دفتر خواهد رسید.