سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت:انتخاب دانشجوی نمونه این دانشگاه به‌وسیله بنیاد ملی نخبگان صورت گرفته و این دانشگاه هیچ دخالتی در این کار ندارد.

عباس علایی نوین معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اعطای جایزه برتر این دانشگاه به‌وسیله بنیاد ملی نخبگان اظهار داشت: بنیاد ملی نخبگان بر اساس آئین اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر به صورت سالانه جایزه‌های ویژه‌ای را در قالب چهار جایزه آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ به دانشجویان برگزیده دانشگاه‌های کشور اعطا می‌کند.
وی ادامه داد: اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر از طریق ثبت کامل اطلاعات در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان انجام گرفته و این دانشگاه هیچ دخالتی در این امر نمی کند.
معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی یاد آور شد: دانشجویان این دانشگاه که متقاضی کسب جایزه برتر هستند باید اطلاعات خود را از طریق سامانه بنیاد ملی نخبگان به نشانی http://soraya.bmn.ir تا تاریخ بیستم تیرماه ۱۳۹۵ به ثبت برسانند.