رئیس موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی از افزایش ۷۰ درصدی فروش واکسن‌های تولیدی این موسسه در دو سال گذشته خبر داد.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی

حمید کهرام در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هرچند بخش عمده‌ای از بازار واکسن‌های طیور کشور در اختیار واکسن‌های وارداتی است اما در دو سال گذشته با متمرکز شدن بر وضعیت بازار این واکسن‌ها تلاش کردیم تولیدات داخلی نسبت به گذشته، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد.

وی گفت: براین اساس، به دنبال اجرای سیاست‌های تدوین شده در شورای بازار موسسه رازی، فروش واکسن‌های طیور در دو سال گذشته با افزایش ۷۰ درصدی مواجه بوده است.

کهرام یادآور شد: فروش این واکسن‌ها در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۳۰ و ۴۰ درصد در مقایسه با سال پیش از آن افزایش داشته است.

 رئیس موسسه رازی با بیان اینکه این درآمد از فروش آزاد واکسن‌های طیور اعم از روغنی و غیر روغنی به دست آمد، گفت: واکسن‌های روغنی حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد فروش واکسن‌های طیور موسسه را در برمی‌گیرد که به طور عمده در شعبه مرند این موسسه تولید می‌شود.

وی افزود: فروش واکسن‌های روغنی طیور در سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ حدود ۴۵ درصد رشد داشت.

کهرام واکسن روغنی موسسه رازی را از بهترین واکسن‌های این موسسه عنوان کرد که با نمونه‌های وارداتی کاملا قابل مقایسه است و افزود: طبق برآوردها سالانه حدود یک میلیارد دوز واکسن روغنی در کشور مصرف می‌شود که بخشی از آن را موسسه رازی تولید می‌کند.

رئیس موسسه رازی در پایان ارتقای کیفی تولیدات را از اهداف مهم این  موسسه برشمرد و گفت: ارتقای واکسن روغنی دوگانه از نیم سی سی به دو دهم سی سی، تولید واکسن مهم گامبورو و تولید و عرضه واکسن های جدید نیوکاسل کلون و نیوکاسل مقاوم به گرما نمونه‌هایی از تلاش این موسسه برای تولید واکسن‌های طیور مورد نیاز کشور، تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به واکسن‌های وارداتی است.