‌رئیس دانشگاه لرستان بر ضرورت تدوین سرفصل های جدید متناسب با نیاز دانشجویان، برای برطرف کردن نیاز علمی آنان تاکید کرد.

دکتر خسرو عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کیفی‌سازی یکی از مهمترین بحث‌هایی است که باید در نظام آموزش عالی کشور  به انجام برسد.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز دانشجویان باید سرفصل‌های جدید تدوین شود تا نیاز علمی آنان برآورده شود چرا که برخی سرفصل‌ها، دیگر جوابگوی آنها نیست.

عزیزی بر لزوم مهارتی شدن دروس دانشگاهی تاکید و بیان کرد: بازنگری سرفصل‌های آموزشی در مجموعه معاونت آموزشی وزارت علوم و شورای عالی برنامه ریزی و کارگروه‌های مختلف مطرح شده است تا به سمت دانشگاه‌های کارآفرین و مهارت‌آفرین و بنیادین سوق داده شود.

رئیس دانشگاه لرستان اضافه کرد: در بحث بازنگری در سرفصل‌های زبان و ادبیات فارسی و عرب، نامه‌هایی به دانشگاه ارسال و آنان نیز به کارگروه‌های شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم ارجاع شدند تا نهایتاً شورای عالی برنامه‌ریزی در کارگروه مربوطه سرفصل‌ها را به روز کند.

وی گفت: در سند آمایش آموزش عالی به‌ وضوح اشاره شده که نحوه تدریس و انتخاب دروس و رشته های دانشگاهی در هر منطقه باید با نیازهای بومی همان منطقه همگام باشد.