مدیر کارگروه فناوری و نوآوری ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تشکیل پنل‌های تخصصی موضوعی به منظور توسعه فناوری‌های مواد پیشرفته خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، امیر غفاری درباره فعالیت‌های کارگروه فناوری و نوآوری ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته اظهار کرد: اولویت نخست این کارگروه حمایت از توسعه فناوری و نوآوری به خصوص شرکت‌های دانش بنیان این حوزه بوده و البته برنامه‌هایی متناسب با گروه‌های تحقیقاتی  و شرکت‌های غیر دانش بنیان نیز وجود دارد.

مدیر کارگروه فناوری و نوآوری ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته درباره پنل‌هایی که تا کنون در کارگروه تشکیل شده است، گفت: فناوری تولید افزایشی Additive Manufacturing، بازیافت ضایعات قطعات الکتریکی و الکترونیکی، بازیافت پسماند حاصل از فرآوری مواد معدنی، آلومینیوم، سرامیک‌های ساختاری، فناوری سطح، کاتالیست‌های صنعتی، کربن و کامپوزیت عناوین پنل‌هایی است که تا کنون درون این کارگروه تشکیل شده است.

غفاری تصریح کرد: البته با گذشت زمان تعداد این پنل‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا به تعداد مواد موجود و روش‌های ساخت می‌توان پنل تعریف کرد، اما به شرطی که مساله مرتبطی در داخل کشور برای آن وجود داشته باشد و از اولویت برخوردار باشد.

گفته وی، پنل‌های تخصصی موضوعی به منظور توسعه فناوری‌های مواد پیشرفته با هدف استفاده از افراد متخصص و دارای سابقه کار حرفه‌ای و صنعتی به عنوان مدیر و راهبر پنل تشکیل می‌شوند. در این پنل‌ها و در هر موضوع، فعالیتهایی همچون ترسیم درخت فناوری، شناسایی بازیگران اصلی آن شامل فناوران، تولیدکنندگان و متقاضیان صنعتی، برگزاری جلسات همفکری با حضور فعالان بخش صنعت، شرکت‌ها، پژوهش و متولیان دولتی، اولویت‌بندی نیازها و چالش‌های توسعه صنعتی و اقتصاد دانش‌بنیان در هر بخش و تعریف پروژه‌های توسعه دانش فنی و حمایت از آن با تعامل مستقیم فناور و متقاضی صنعتی انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، هدف اصلی این کارگروه حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری در حوزه مواد و ساخت پیشرفته است، همچنین این کارگروه توسعه کمی و کیفی شرکت‌های خصوصی به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه مواد و ساخت پیشرفته را به عنوان راهبردی محوری مد نظر دارد، در این کارگروه از طرح‌های نوآورانه با سطح آمادگی فناورانه متوسط و بالا برای ورود به صنعت حمایت خواهد شد.