معاون طرح و برنامه دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: برنامه پنج ساله ششم توسعه آموزش عالی استان با تأکید بر جبران عقب‌ماندگی دانشگاه‌های استان تدوین می‌شود.

دکتر حمیدرضا غفوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه استان، اظهار کرد: سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی استان از تمام دستگاه‌های اجرایی دعوت کرد و خواستار تدوین برنامه توسعه استان شد که دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری سایر دانشگاه‌های استان به‌عنوان متولی تدوین برنامه توسعه در بخش آموزش عالی تعیین شد.

وی افزود: در این خصوص جلسه‌ای با دانشگاه‌های استان برگزار و موارد لازم به آن‌ها ابلاغ و مقرر شده است که هر کدام از دانشگاه‌ها برنامه پنج ساله توسعه ویژه خود را تدوین و اعلام کنند.

معاون طرح و برنامه دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به وضعیت آموزش عالی استان، تصریح کرد: به‌طور طبیعی دانشگاه‌های استان از لحاظ توسعه‌یافتگی در حد مطلوب نیستند و در شاخص‌هایی مانند نسبت استاد به دانشجو، سرانه فضای آموزشی و نسبت دانشجویان دانشگاه‌های دولتی به دانشجویان دانشگاه‌های غیر دولتی در مقایسه با میانگین کشور عقب هستند به همین دلیل تلاش می‌شود که این شاخص‌ها در برنامه توسعه ششم با روند صعودی بهبود پیدا کند.

غفوری با بیان این‌که برنامه توسعه آموزش عالی استان باید با برنامه توسعه سایر بخش‌های استان تطابق داده شود، گفت: در هر دانشگاه معاونت یا دفتر طرح و برنامه، مسئولیت تدوین برنامه توسعه پنج ساله خاص آن دانشگاه را بر عهده دارد و دانشگاه شهید چمران متولی جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی برنامه‌های دانشگاه‌ها و پس از آن تدوین برنامه پیشنهادی توسعه آموزش عالی استان است.

وی ادامه داد: در مرحله اول برنامه‌های دانشگاه‌ها هماهنگ و سپس برنامه پیشنهادی توسعه آموزش عالی استان به سازمان مدیریت ‌و برنامه‌ریزی ارائه می‌شود؛ پس از بررسی تطابق این برنامه با برنامه کلی توسعه استان، این برنامه در تهران با برنامه توسعه ملی و برنامه سایر استان‌ها هماهنگ و نهایی می‌شود.

معاون طرح و برنامه دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان این‌که مدت زمان در نظر گرفته‌شده برای تدوین برنامه توسعه استان بسیار فشرده بوده و مورد اعتراض بسیاری از دستگاه‌ها قرار گرفته است، گفت: از دانشگاه خواسته شده که ظرف مدت ۱۰ روز برنامه توسعه آموزش عالی استان را تدوین کند که این امر را شدنی نمی‌دانیم و به نظر می‌رسد که این مهلت که تا امروز ۲۸ خرداد تعیین شده باید تمدید شود.