گشت‌های گشایش فصل صید میگوی ببری سبز در آب‌های استان بوشهر از شنبه ۱۲ تیر آغاز می‌شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا به نقل از پژوهشکده میگوی کشور، عملیات  بررسی در ۳۰ ایستگاه دراعماق کمتراز ۱۰ متر، ۱۰ تا ۲۰ متر و بیشتر از ۲۰ متر ازمنطقه مطاف درجنوب آبهای استان بوشهر تا روبروی جزیره شمالی میباشد. 

پژوهشکده میگوی کشور به عنوان متولی ذخایر میگو درکشور هرساله گشتهای تحقیقاتی را جهت گشایش صید میگو به منظور دستیابی به صیدی پایدار و برداشت میگو دراندازه تجاری مناسب انجام می‌دهد. درتیرماه هرسال سنجش وضعیت ذخیره میگو با انجام گشتهای گشایش صید صورت می پذیرد.

دراین گشت‌ها پارامترهای مهم زیستی میگو اندازه‌گیری می‌شود.  به منظور برداشت بهینه از ذخیره میگو وکسب حداکثرمحصول اقتصادی، میبایست ۷۰ درصد ازجمعیت میگو در کل آبهای مورد بررسی درزمان گشایش صید، دارای طول بالاتراز ۱۲ سانتیمتر باشند. براین اساس زمان گشایش صید میگوپیش بینی و به شیلات و صیادان استان اعلام می‌‌شود.