روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران ،در خصوص برخی مسائل مطرح شده حول محور اردوهای مختلط، بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است: «دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام می دارد هیچ مجوزی برای اردوهای مختلط صادر نکرده است و بنابراین مطالبی همچون”به اذعان مسئولین فرهنگی دانشگاه هفته ای دو بار اردوی مختلط برگزار شده” اساسا صحت ندارد. لازم به ذکر است کلیه اردوهای فرهنگی، تفریحی و مشاورهای مطابق با دستورالعمل اجرائی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور ناظرین مربوطه برگزار می شود.

در مورد کلیه سفرهای آموزشی و پژوهشی که خارج از شمول دستورالعمل اردوهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد، دانشگاه به منظور نظارت بیشتر، طی روند چند سال اخیر، درخواست سفرهای آموزشی-پژوهشی را طبق فرم های طراحی شده با تایید استاد درس، مدیر گروه آموزشی، مدیر فرهنگی و رئیس دانشکده و ارائه لیست تایید شده کلاس توسط آموزش در کمیته منتخب شورای فرهنگی با حضور نماینده محترم نهاد رهبری و مدیر امور فرهنگی بررسی و تایید می کند.

مجددا تصریح می شود دانشگاه همواره خود را مقید به حفظ ارزش ها با توجه ویژه و مستمر به فرمایشات مقام معظم رهبری و رعایت مقررات دانسته و در این راستا همواره ضوابط را اجرا نموده و اجازه هیچگونه تخلفی را نمی دهد.

لازم به ذکر است در مورد دغدغه دانشجویان گرامی به حفظ ارزش ها تردیدی نیست، اما در انتشار عکس هائی که هیچ ارتباطی با برنامه های دارای مجوز دانشگاه نداشته و یا ذکر مطالب خلاف واقعیت، قطعا اقدامی شایسته در جهت دفاع از ارزشها محسوب نمی شود.»