سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: ایران از حیث رشد کمی علم، رتبه سوم دنیا را کسب کرد.

محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان درباره جایگاه سوم دنیا از لحاظ رشد کمیت تولید علم گفت: مقایسه تعداد مدارک کشور در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ طبق پایگاه استنادی ISI با سایر کشورهای دنیا نشان می دهد که رشد کمیت تولید علم جمهوری اسلامی ایران حدود هشت درصد و کشور روسیه و استرالیا قبل از ایران قرار دارند.
وی با بیان اینکه رشد این دو کشور به ترتیب حدود ۱۳  و ۹ درصد بوده است، افزود: فاصله دقیق ایران از استرالیا ۰٫۸ (هشت دهم) درصد و از روسیه ۳٫۸ (سه ممیز هشت دهم) درصد است. برزیل با یک رشد حدود هفت درصد بعد از ایران قرار دارد و سه کشور لهستان، ترکیه و انگلستان با شش درصد، جایگاه های بعدی را از لحاظ رشد کمیت تولید علم به خود اختصاص داده اند.
جمهوری اسلامی ایران رتبه سوم دنیا از حیث رشد کمی علم را کسب کرد
جمهوری اسلامی ایران رتبه سوم دنیا از حیث رشد کمی علم را کسب کرد
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام درباره افزایش سهم علم کشور از کل کمیت تولید علم دنیا در اسکوپوس گفت: براساس آخرین اطلاعات خارج شده از پایگاه استنادی اسکوپوس در تاریخ هشتم تیرماه ۹۵ ، سهم جمهوری اسلامی ایران از کل تولید علم دنیا در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱٫۹ (یک ممیز نه دهم) درصد و در سال ۲۰۱۰ سهم ایران از کل تولید علم دنیا برابر با ۱٫۲ (یک ممیز دو دهم) درصد و در خلال سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ این رقم حدود ۱٫۵ (یک و نیم) درصد بوده است.
رشد منفی کمیت تولید علم جهان به دلیل کامل نشدن اطلاعات سال ۲۰۱۵ در اسکوپوس
دهقانی همچنین بیان کرد: کل تولید علم دنیا در سال ۲۰۱۴ برابر حدود دو میلیون و ۸۶۰ هزار و در سال ۲۰۱۵ برابر با حدود دو میلیون و۷۰۰ هزار مدرک بود.
وی افزود: رشد کل تولید علم دنیا در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ منفی حدود شش درصد بوده که علت این امر هم کامل نشدن اطلاعات سال ۲۰۱۵ در پایگاه استنادی اسکوپوس یا کاهش تولید علم نمایه شده در این پایگاه است.