سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از مخالفت وزیر علوم نسبت به واگذاری رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت خبر داد.

محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان درباره واگذاری رشته های مرتبط با سلامت از جمله رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت گفت: براساس اصل برتر، وزارت علوم متولی آموزش عالی در کشور است، ولی بنا بر اقتضائات و شرایطی که در سالیان پیش در زمینه فراهم کردن نیاز کشور به پزشک و متخصصان در حوزه علوم پزشکی وجود داشت و همچنین بنابر مصالحی، آموزش های پزشکی از این وزاتخانه جدا شد.
وی با بیان اینکه برخی آموزش ها ممکن است هم در حوزه پزشکی و هم در حوزه آموزش های عالی واحد های درسی و آموزشی داشته باشند که این واحدها در حوزه یکدیگر قرار گیرند، اظهار داشت: باید با توجه به میزان واحدها و بستر و خواستگاه هر دانش، درمورد اینکه این رشته در حوزه وزارت علوم باشد و یا حوزه آموزش پزشکی، ساماندهی‌های لازم انجام شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: طبیعی است در برخی دوره‌ها یک شبهاتی پیش می آید که یک موضوع یا یک رشته خاص در حیطه دانشی کدامیک از این دو وزارتخانه است.
روشن یادآورشد: از بدو تفکیک دو وزارتخانه مبناى جداسازى، حیطه هاى مدیریتی و مسئولیت بوده و از منظر عقلانی تصمیم جدید یا خاصی نبوده و کاملاً متناسب با پاسخ درخواست وزیر بهداشت بوده است و نباید مصادره به مطلوب شود. با روش و موازین علمی مصادیق آن باید بدرستی و توسط یک کارشناسی دقیق احصاء و تفکیک شود اما متاسفانه برخی همکاران با تعجیلی که در اعلام این مکاتبه داشتند، ناخواسته باعث سوء تفاهم و برداشت هاى ناصواب و ایجاد اضطراب در اعضای هیات علمی، دانشجویان و جامعه روانشناسان شدند.
وی بیان کرد: در تطبیق اینکه چه رشته ای مرتبط با سلامت است و ضمن ارتباط با سلامت، عمده واحدهای آن از جنس پزشکی یا غیرپزشکی است، باید به صورت مصداقی بررسی‌های لازم صورت گیرد و اینکه چه رشته ‌ای مصداق سخن رئیس جمهور است این را باید تشکیل جلسه داد و با بررسی به نتیجه رسید.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: محمد فرهادی مقام عالی وزارت علوم اعتقاد دارد رشته روانشناسی بالینی از گرایش های رشته روانشناسی بوده و از جمله رشته‌های علوم انسانی و غیر پزشکی است و حتی برنامه های آن اکنون در شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی مورد بررسی قرار می گیرد تا با شاخص های طرح تحول هماهنگ شود.
وی ادامه داد: عناوین دروس و محتوای سرفصل دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در این گرایش، غالبا در زمینه علوم انسانی است چرا که موضوع این رشته با همه پیچیدگی‌های آن انسان است و غلبه ارتباط با علوم پزشکی نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: علاوه بر آنها خدمات دانش آموختگان رشته‌های روانشناسی بالینی غالبا در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، آموزش و پرورش، مراکز نظامی و انتظامی، سازمان‌ها، ادارات، کارخانجات، جامعه، مراکز خدمات روانشناختی و مشاوره و درصد کمی فعالیت در مراکز درمانی است.
روشن افزود: به طور عام برخی از دانشمندان حوزه روانشناسی معتقدند که ۲۵ الی ۳۰ درصد مردم ممکن است اختلالات روانی داشته باشند که از این تعداد تنها ١ تا ۳ درصد نیاز به خدمات بیمارستانی دارند و همان گونه که متخصصین اعلام داشته اند ۲۷ درصد دیگر به وسیله خدمات غیر بیمارستانی که در این نوع کلینیک‌ها ارایه می شود مشکلات شان حل و فصل می شود.
وی یادآورشد: پس نتیجه می گیریم که برای ١ تا ۳ درصد نیاز به بیمارستان، هیچ منطقی اقتضاء نمی کند که رشته هایی که ۹۷ درصد قرابت با یک حوزه دانشی دیگری دارند به آن حوزه منتقل شوند. وظیفه اصلی دانش آموختگان رشته روانشناسی بالینی غالبا فعالیت آموزشی و پژوهشی، پیشگیری در سطح اول یا در برخی موارد در سطح دوم بوده و در این زمینه خدمات ارائه می کنند.
روشن افزود: ما با کمتر بیمارانی مواجه هستیم که نیاز به بستری شدن در مراکز درمانی داشته باشند و برای این درصد کم اگر نیاز باشد، به صورت تیمی متشکل از روانپزشکان، روان پرستاران و مدکاران اجتماعی خدمات ارائه می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: در کشور ۰٫۷ درصد از متخصصان در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تربیت می شوند. همچنین ظرفیت آموزش در علوم پزشکی در رشته های روانشناسی کمتر از نیمی از جمعیت شاغلان به تحصیل در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی است.
وی بیان کرد: مدت اندکی است که دکتری روانشناسی سلامت در مراکز آموزشی و تحقیقاتی راه اندازی شده و این درحالی که سال ها این رشته در دانشگاه های وزارت علوم دایر است و متخصصان آن شاغل به کار هستند.
روشن اظهار داشت: امیدواریم با توجه به منطقی که بر تفکیک رشته ها حاکم است و تاکنون حکم کرده از این به بعد نیز به همین عنوان حکم کند.
وی افزود: این دانشگاه ها برای تربیت و آموزش این تعداد دانشجو، استاد، فضای آموزشی، امکانات، آزمایشگاه و سایر ملزومات را فراهم کرده‌اند و تا کنون به خوبی از عهده این وظیفه برآمده اند متقابلا تعداد دانشگاه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پرشکی که روانشناسی بالینی تدریس می کنند همان طور که اعلام شد بسیار محدود است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یادآور شد: امیدواریم در این مورد همان گونه که رییس جمهور اعلام کرد آن چیزی که به واقع با حوزه سلامت مرتبط می شود، بدون سوءگیری خاص یا بدون احساسات و بر اساس متد علمی به وزارت بهداشت واگذار شود.