دانشگاه فردوسی مشهد سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – باشگاه دانشگاهی خانه صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتباط موثر میان دانشگاه و صنعت در دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، هدف از تاسیس این باشگاه برقراری موثر میان جامعه کارآفرینان با دانشجویان، جذب دانشجویان در واحدهای صنعتی و معدنی، انجام مطالعات استراتژیک و پژوهش های صنعتی و معدنی و حمایت از نخبگان، مخترعین و پایان نامه های دانشجویان است.

در این باشگاه مدیران ۲۹ انجمن صنایع همگن استان خراسان رضوی حضور مستقیم دارند.

برگزاری کارگاه های تخصصی، استفاده از ظرفیت های علمی برای تولید دانش بنیان و برگزاری بازدیدهای علمی صنعتی، همایش های کارآفرینی و نمایشگاه های تولیدکنندگان از دیگر اهداف راه اندازی این باشگاه است.