در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی که به ریاست دکتر میرزاده و با حضور اعضا برگزار شد، برنامه راهبردی معاونت اداری مالی دانشگاه تصویب و گزارشی از عملکرد درآمدهای غیر شهریه ای واحد نجف آباد ارائه شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، در این جلسه دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سخنانی با بیان اینکه شورای دانشگاه از ارکان اصلی دانشگاه است،گفت: از ۳۵۷ واحد دانشگاه آزاد اسلامی، ۳۳۱ واحد به سیستم اتوماسیون اداری وصل است و دیگرهیچ مکاتبه ای به صورت مکتوب و کاغذی قابل پیگیری نیست.

انتقاد دکتر میرزاده از حذف نام دانشگاه آزاد اسلامی در گزارش‌های منتشره مربوط به تولید علمی دانشگاه‌ها و موسسات برتر کشور

وی با اشاره به سهم و نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تولید علم در کشور و جایگاه ایران در بین کشورهای جهان از حیث تولید علم، نادیده گرفتن خدمات دانشگاه آزاد اسلامی به کشور را ناشی از برخوردی غیرمنصفانه دانست که دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدای تاسیس با آن مواجه بوده است .

دکتر میرزاده به حذف نام دانشگاه آزاد اسلامی در گزارش‌های منتشرشده درخصوص تولید علمی دانشگاه‌ها و موسسات برتر کشور، اشاره کرد و گفت: چگونه است که در افزایش رتبه کشور در سطح جهانی، میزان عملکرد تاثیر دانشگاه آزاد اسلامی را محاسبه می کنند اما در گزارش های داخلی که جنبه سفارشی دارد، نام دانشگاه آزاد اسلامی که بیش از ۲۰درصد تولید علم ایران را برعهده دارد، حذف می شود؟ اگر میزان تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی حذف شود، دیگر آنچه که به آن افتخار می کنیم ازجمله رتبه و جایگاه علمی ایران در منطقه و جهان چیزی نخواهد بود که اکنون هست.

لازم به ذکر است در این جلسه برنامه راهبردی معاونت اداری مالی دانشگاه تصویب و مقرر شد با نظر شورای مرآت و با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و مشاوره و برنامه ریزی ریاست دانشگاه این سند به عنوان سند قطعی در نظر گرفته شود تا بتواند با یک استراتژی روشن برای توسعه منابع انسانی، کیفی سازی نیروی انسانی و همچنین ایجاد انضباط مالی و اداری در دانشگاه گام بردارد.

همچنین در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد درآمدهای غیر شهریه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و خلاصه وضعیت درآمدزائی و صرفه جویی حوزه های مختلف(کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای غیرشهریه ای) توسط دکتر امیری رئیس واحد ارائه شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر میرزاده نیز ضمن تشکر از اقدامات مثبت دکتر امیری در واحد نجف آباد، تاکید کرد: این واحد همواره از لحاظ آموزشی، پژوهشی، ساختاری و دانش بنیان پیشگام بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین از تمام واحدهای دانشگاهی خواست که از تجربه های خوب واحدهای دیگر در اداره واحد، افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها استفاده کنند.