سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- روابط عمومی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اعلام کرد : در مصاحبه آقای دکتر هاشمی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، حق مدیریت وزیی شش و یک دهم و حقوق معاونان سه و یک دهم حقوق رئیس دانشگاه تهران اعلام شد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، در این خصوص توضیح زیر ضروری است که آنچه در صحبت سید ضیاء هاشمی بدان اشاره شده ، رویه معمول و قانونی حق مدیریت وزیر و معاونان است که در این باره دو مطلب قابل ذکر است:
۱- محمد فرهادی وزیر علوم با پایه ۴۰ و مرتبه استادی حقوق خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت می کند و بابت حق مدیریت خود از وزارت علوم هیچ گونه دریافتی ندارد.
۲- حق مدیریت معاونان وی نیز در دوره اخیر معادل حق مدیریت رئیس دانشگاه تهران تعیین شده و هیچ ضریبی به آن تعلق نگرفته است.