محمد فرهادی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره حقوق فرهادی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت علوم در اطلاعیه ای اعلام کرد:« در مصاحبه دکتر هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، حق مدیریت وزیر ۶/۱ و حقوق معاونان ۳/۱ رئیس دانشگاه تهران اعلام شد. 

در این خصوص توضیح زیر ضروری است که آنچه در صحبت دکتر هاشمی بدان اشاره شده ، رویه معمول و قانونی حق مدیریت وزیر و معاونان است که در این باره دو مطلب قابل ذکر است : 
۱- دکتر فرهادی با پایه ۴۰ و مرتبه استادی حقوق خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت می کنند و بابت حق مدیریت خود از وزارت علوم هیچ گونه دریافتی ندارند .

۲- حق مدیریت معاونان نیز در دوره اخیر معادل حق مدیریت رئیس دانشگاه تهران تعیین شده و هیچ ضریبی به آن تعلق نگرفته است.