نظر به ضرورت ارتباط موثر میان دانشگاه و صنعت، برای نخستین بار در دانشگاه فردوسی باشگاه دانشجویی خانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، برقراری موثر میان جامعه کارآفرینان با دانشجویان، جذب دانشجویان در واحدهای صنعتی و معدنی، انجام مطالعات استراتژیک و پژوهش‌های صنعتی و معدنی، حمایت از نخبگان، مخترعین و پایان‌نامه‌های دانشجویان، حضور مستقیم مدیران ۲۹ انجمن صنایع همگن استان خراسان رضوی در دانشگاه، برگزاری کارگاه‌های تخصصی، استفاده از ظرفیت‌های علمی برای تولید دانش‌بنیان و برگزاری بازدیدهای علمی صنعتی و همایش‌های کارآفرینی و نمایشگاه‌های تولیدکنندگان ازاهداف راه‌اندازی این دفتر است.

دفتر مرکزی باشگاه دانشجویی خانه صنعت، معدن و تجارت در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی واقع شده است.