سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: ۷۱ درصد از افراد مجاز به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۵، فرم انتخاب رشته اینترنتی را پر کردند.

پی اچ دی آزمون : حسین توکلی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: بر اساس برنامه زمانی اعلام شده مهلت انتخاب رشته توسط داوطلبان مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۵ روز شنبه ۵ تیر ماه پایان یافت و از تعداد ۴۴۴ هزار و ۵۳۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته، تعداد ۳۱۷ هزار و ۲۴ داوطلب انتخاب رشته کرده اند.
وی ادامه داد:‌ به عبارت دیگر ۷۱٫۳۲ درصد از مجازین به انتخاب رشته نسبت به انتخاب رشته و تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی اقدام کرده اند.
به گفته مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور، از میان ۵۶۶ هزار و ۱۵۸ داوطلب که در جلسه آزمون حاضر بوده اند، ۴۴۴ هزار و ۵۳۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند.
بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده، فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته محل های بورسیه یا دارای شرایط خاص زمان انجام مصاحبه و تاریخ آزمون مرحله دوم کد رشته های امتحانی دارای آزمون تشریحی یا پروژه همراه برنامه زمانی انجام مصاحبه از معرفی شدگان و زمان برگزاری آزمون تشریحی یا پروژه عملی در کد رشته های امتحای ذیربط روز دوشنبه ۱۴ تیر ماه روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قرار می گیرد.
آزمون عملی رشته های پروژه دار نیز منحصرا در شهر تهران برگزار می شود.
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه در ۶۶ شهرستان و ۱۴۸ حوزه امتحانی برگزار شد.