نشریات سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به شورای توسعه پژوهش در علوم انسانی و هنر از برنامه های این وزارتخانه برای تقویت حضور مجلات علوم انسانی در عرصه بین المللی خبر داد.

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه علوم انسانی در سال جاری گفت: برای اولین بار شورایی تحت عنوان «شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر» در وزارت علوم به ریاست وزیرعلوم و با حضور شخصیت های برجسته حوزه علوم انسانی تشکیل شد.

وی با بیان اینکه جلسات این شورا به صورت مرتب تشکیل می شود افزود: همچنین از همه مراکز و پژوهشگاه ها درخواست کرده‌ایم برنامه راهبردی خود را در زمینه علوم انسانی تهیه کنند که درحال حاضر برنامه همه مراکز و پژوهشگاه های مذکور آماده شده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: بنای ما این است که براساس آمایش آموزش عالی و آمایش پژوهش و فناوری، نقش و جایگاه علوم انسانی را تعیین کنیم تا تکالیف و وظایف ملی و توسعه ای در برنامه راهبردی و عملیاتی علوم انسانی پیش بینی شود.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه های وزارت علوم در زمینه علوم انسانی می توان به تقویت مجلات علوم انسانی و ارتقا آنها در سطح بین المللی اشاره کرد.

احمدی افزود: برای اینکه مجلات علوم انسانی ارتقاء یابند باید کلاس های آموزشی برگزار کرده، استاندارهای بین المللی را در آن اعمال کرده و از آن حمایت کرد که در وزارت علوم هر سه این کارها انجام شده است.

وی ادامه داد: در این زمینه کارگاهی برگزار شده و همچنین تیم هایی که می توانند استاندارهای بین المللی مجلات را ارتقاء دهند دعوت شده اند و حمایت لازم نیز صورت می گیرد تا حضور مجلات علوم انسانی در عرصه بین المللی تقویت شود.