دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عضویت «طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» در آمد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر فرهاد یزدان دوست، معاون بین‌الملل دانشگاه خواجه نصیر با اعلام خبر فوق افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عضویت «طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» در آمده است.

یزدان دوست گفت: این طرح که از سوی بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به اجرا درآمده است، امکان جذب همکاری متخصصان و دانشمندان ایرانی خارج از کشور را به صور مختلف اعم از پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین و برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی فراهم می‌آورد که با عضویت دانشگاه در این طرح به صورت رسمی و در قالب پایگاه تخصصی همکار، امکان بهره برداری از تسهیلات تخصیصی در تمام زمینه‌های مورد اشاره ایجاد شده است.

وی از اعضای هیأت علمی دانشگاه خواست تا با مراجعه به سایت بنیاد ملی نخبگان به آدرس http:international.bmn.ir/plans ضمن کسب اطلاعات دقیق از امکانات فراهم آمده نسبت به برنامه‌ریزی و استفاده از آن اقدام کنند.