دانشجویان غیرایرانی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه شهید بهشتی در راستای قوانین و مقررات دانشگاه قول مساعد برای رسیدگی جدی به درخواست ها و پیشنهادهای دانشجویان غیرایرانی این دانشگاه را داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، نشست دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه شهید بهشتی با طهرانچی رئیس دانشگاه برگزار شد.

محمد مهدی طهرانچی درباره برنامه ها و اهداف دانشگاه درخصوص جذب دانشجویان غیرایرانی توضیحاتی داد.

سپس هریک از دانشجویان غیر ایرانی تمام مشکلات ومسائل آموزشی، فرهنگی، رفاهی خود را با ریاست دانشگاه در میان گذاشتند.

در پایان مقرر شد دو کمیته فرهنگی، دانشجویی و کمیته آموزشی از بین دانشجویان غیر ایرانی تشکیل و راهکارهای خود را در هر زمینه پیشنهاد دهند و ریاست دانشگاه قول مساعد برای رسیدگی جدی به درخواست ها و پیشنهادهای دانشجویان در راستای قوانین و مقررات دانشگاه را داد.