دانشجو.دانشگاه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: اجرای برنامه های فرهنگی در وزارت علوم یک محوریت است و از نظر ما برنامه های فرهنگی به عنوان فوق برنامه نیستند.

سیدضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نگاه وزارت علوم به امور فرهنگی این است که برنامه های فرهنگی در جریان تحصیل دانشجویان جزء محورهای اصلی باشد.

وی افزود: اگر می خواهیم دانشگاه انقلابی داشته باشیم باید دانش آموختگانی تربیت کنیم که در دانشگاه های فعال در حوزه های فرهنگی و دینی پرورش یافته باشند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه وزارت علوم برنامه های فرهنگی و اجتماعی با رویکرد انقلابی و دینی در دانشگاه ها برگزار می کند، افزود: ما بحث هایی را مانند جنبش های مذهبی در دانشگاه ها شروع کردیم که در این راستا آموزه های دینی و سنت ائمه اطهار برای دانشجویان ترویج می شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: همچنین مشارکت دانشجویان در چارچوب انجمن های علمی، تشکل های دانشجویی و کانون های فرهنگی افزایش یافته است.