رییس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از تلاش محققان این پژوهشگاه برای تولید ماده موثره دارو در بیوراکتور خبر داد و گفت: در این زمینه محققان در تلاش هستند تا پپتیدهای دارویی را در گیاهان تولید کنند.

دکتر محمدرضا زمانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که سیاستگذاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در سه زمینه بیوتکنولوژی متمرکز شده است، افزود: یکی از حوزه‌هایی که مطالعات خود را بر آن متمرکز کردیم، سلامت است و برای این منظور نیز پژوهشکده سلامت در پژوهشگاه راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: در این پژوهشکده کلیه موضوعات مطرح در حوزه سلامت کشور مورد مطالعه قرار گرفت و بر اساس توان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک چندین حوزه تحقیقاتی انتخاب شد.

دکتر زمانی از مطالعه بر روی چندین نوع سرطان به عنوان یکی از زمینه‌های تحقیقاتی انتخاب شده در این پژوهشکده نام برد و یادآور شد: مطالعات این گروه بر تشخیص، درمان و پیشگیری متمرکز شده است.

رییس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی را از دیگر زمینه‌های تحقیقاتی این پژوهشگاه عنوان کرد و افزود: تولید متابولیت‌های ثانویه از حوزه‌های تحقیقاتی این گروه است.

وی با تاکید بر این که محققان این گروه پژوهشی به دنبال تولید داروهای نوترکیب در گیاهان هستند، در این باره توضیح داد: در حال حاضر بسیاری از داروها با مواد شیمیایی تولید می‌شوند ولی محققان دنیا به دنبال تولید دارو در بیوراکتورها هستند.

زمانی بیوراکتور را موجودات زنده دانست و گفت: به عنوان مثال فاکتور ۹ در بدن بز تولید می‌شود بر این اساس محققان این پژوهشگاه درصدد هستند تا پپتیدها را به عنوان ماده موثره دارو را در گیاهان تولید کنند تا در تولید داروها مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته وی این تحقیقات از یک سال و نیم قبل در این پژوهشگاه آغاز شده است.

زمانی، در پایان تولید آنزیم‌های صنعتی و موادی برای حذف آلودگی‌های نفتی را زمینه تحقیقاتی پژوهشگاه ملی مهندسی ذکر و اظهار کرد: علاوه بر آن دو پایلوت برای تولید پروتئین‌ها و پپتیدهای دارویی ایجاد شده است.