رییس دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای از روسای واحدهای مراکز استان ها و سازمان سما خواست تا تمامی فعالیت های مرتبط با سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری با هماهنگی معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه صورت گیرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا،‌ دکتر حمید میرزاده طی بخشنامه ای از روسای واحدهای مراکز استان ها و سازمان سما خواست تا تمامی فعالیت های مرتبط با سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری از جمله فناوری های هسته ای، زیستی، نانو، سلول های بنیادی، پزشکی بازساختی و مهندسی هوافضا با هماهنگی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد صورت گیرد.

متن بخشنامه به شرح ذیل است:

بخشنامه به رئیسان واحدهای مراکز استان ها( دبیران هیات های امنای استان ها)

واحدهای جامع مستقل، واحدهای مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی

“با توجه به ضرورت توسعه فناوری های نو منطبق با سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و نظر به اهمیت ترویج این فناوری ها مشتمل بر فناوری های هسته ای، زیستی، نانو، سلول های بنیادی، پزشکی باز ساختی و مهندسی هوافضا، مقتضی است هرگونه اقدام در موارد مذکور از جمله برگزاری همایش های تخصصی با موضوعات یاد شده با اطلاع قبلی و هماهنگی با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صورت گیرد”.

حمید میرزاده

رییس دانشگاه‌آزاد اسلامی