دانشگاه ارومیه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم با ایجاد ۱۷ رشته جدید در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ارومیه موافقت کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، از طریق سامانه هوشمند ایجاد رشته های جدید دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و پس از بررسی درخواست های ایجاد رشته جدید دانشگاه، ۱۷ مورد از درخواست ها تایید و به مجموع رشته های دانشگاه ارومیه اضافه شد.

جلیل فرخی، مسئول ایجاد رشته های جدید دانشگاه در رابطه با فرایند ایجاد رشته جدید در دانشگاه اظهار داشت: روند ثبت اطلاعات رشته های موجود و همچنین آمار کلی آموزشی دانشگاه (فضاهای آموزشی، رفاهی، ورزشی، هیأت علمی) از سال ۹۳ در پرتال ایجاد رشته های جدید وزارت علوم آغاز و تا اردیبهشت ماه ۹۵ دانشگاه ارومیه مجوز ۱۷ رشته را اخذ کرده و ۱۰ رشته دیگر نیز در مرحله بررسی برای صدور مجوز است.

وی افزود: از رشته های موافقت شده ۶ رشته در مقطع کارشناسی و ۶ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و ۲ رشته در مقطع دکتری است که  در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ برای اولین بار دانشجو پذیرش شده است.

مسئول ایجاد رشته های جدید دانشگاه افزود: رشته های مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی خوی، مهندسی برق دانشکده فنی مهندسی خوی، مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر، مهندسی شیمی – طراحی و مهندسی پتروشیمی مهندسی متالوژی و مواد و نقاشی  در مقطع کارشناسی راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: رشته های مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست، حسابداری مدیریت، بیوشیمی بالینی(دامپزشکی)، مهندسی کشاورزی- علوم و تکنولوژی بذر، مهندسی کشاورزی – کشاورزی اکولوژیک و مهندسی منابع طبیعی-آسیب شناسی جنگل نیز در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد می شود.

فرخی افزود: رشته های مهندسی مکانیک – ساخت تولید و علوم و مهندسی آبخیزداری نیز در مقطع دکتری ایجاد می شود.

مسئول ایجاد رشته های جدید دانشگاه ارومیه ادامه داد: همچنین شورای گسترش آموزش عالی  با ایجاد رشته های توسعه و برنامه ریزی، زبان و ادبیات انگلیسی و دوره روزانه روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ موافقت قطعی کرده است.