سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – مدرس دانشگاه گفت: با توجه به اینکه محیط های دانشگاهی پایه گذار علوم مختلف در دنیا هستند، از این رو تکیه بر تخصص و دانش دانشگاهیان و استفاده از دانش و تخصص آنان بسیار ضروری است.

پی اچ دی آزمون : دکتر اسلام آقاپور روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود:‌ نگرش دانشگاه به تمامی حوزه های علمی جامعه از جمله اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی باید منبعث از تخصص دانشگاهیان و پژوهش های علمی آنان باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اظهارات رئیس جمهوری درباره ضرورت استفاده از دانش و تخصص دانشگاهیان، امیدواریم که در تمامی تصمیمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از تجربیات و تخصص علمی دانشگاهیان به نحو احسن استفاده شود.
عضو مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: تاریخ نشان داده هر زمان که دانشگاهیان وارد حل مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه شده اند، مشکلات بصورت علمی تر و منطبق با واقعیات حل شده است.