حجت الاسلام محمدیان سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری گفت: لزوم تعریف یک فرایند صحیح در دیپلماسی علمی از سوی وزارت خانه های علوم و بهداشت برای پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی در این زمینه احساس می شود.

حجت الاسلام محمد محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره «اهمیت دیپلماسی علمی» و اینکه ارتباطات علمی به دریچه‌ای برای نفوذ امنیتی تبدیل نشود، گفت: اصل تعامل با دانشگاه های خارجی جزء اصولی است که ما پذیرفته ایم و فکر می‌کنیم برای ارتقاء علم و دانش به آن نیاز داریم.

وی ادامه داد: اما اینکه در این ارتباطات بصیرت لازم را داشته باشیم تا سوء استفاده‌ای رخ ندهد و کسانی که وارد کشور می شوند، دانشمندان علمی بوده و به دنبال سوء استفاده های دیگر نباشند، نیاز به یک فرایند دارد که در وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باید تعریف شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: همان گونه که دربخش‌های مختلف در انتخاب دانشگاه‌ها و استادان دقت لازم را داریم در این فرایند نیز این مساله باید تعریف شود ما هنوز  این فرایند را نداریم.

وی ادامه داد: ما می توانیم از نقاط مثبت دانشگاه‌ها و دانشمندان دنیا استفاده کنیم و از آن آسیب هایی که از نظر امنیتی و نفوذ سیاسی و یا دیپلماسی علمی می تواند چتری باشد برای نفوذ های دیگر نیز جلوگیری کنیم.

به گزارش مهر، مقام معظم رهبری اخیرا در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه ها در بخشی از فرمایشات خود به «اهمیت دیپلماسی علمی» اشاره کردند. ایشان تأکید کردند که دیپلماسی و ارتباطات علمی مهم است و با آن موافق هستیم اما باید هوشیار باشیم که فریب نخوریم و بستر ارتباطات علمی به دریچه‌ای برای نفوذ امنیتی تبدیل نشود، زیرا دشمن از هر وسیله‌ای از جمله ارتباطات علمی برای نفوذ استفاده می‌کند و این در گذشته اتفاق افتاده است و اکنون نیز در مواردی دیده می‌شود.