امتحانات دانشجویی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور مهمترین دلیل ارجاع دانشجویان به کمیته‌های انضباطی دراین دانشگاه را تقلبات دانشجویی در ایام امتحانات عنوان کرد.

مجید ضماهنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مهمترین دلایل ارجاع دانشجویان دانشگاه پیام نور به کمیته‌های انضباطی گفت: بیشترین آمار ارجاع دانشجویان به کمیته انضباطی در این دانشگاه، مربوط به تخلفات صورت گرفته به خاطر تقلب در فصل امتحانات است.

وی ادامه داد: با توجه به این مساله که دانشجویان پیام نور نیمه حضوری بوده و خوابگاه نیز ندارند مسایلی که در دانشگاه های دیگر رخ می دهد، در این دانشگاه کمتر اتفاق می افتد.

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور یادآور شد: بنابراین عمده مسایلی که منجر به ارجاع دانشجویان به کمیته انضباطی می شود در حوزه تقلبات دانشجویی در ایام امتحانات است که بعد از رویت تخلف دانشجو حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کمیته انضباطی بدوی تشکیل می شود.

وی افزود: سپس اگر دانشجو نسبت به رای اعتراضی داشته باشد، به کمیته تجدید نظرارجاع داده شده و رای، نهایی شده یا تغییر کرده و به دانشجو ابلاغ می شود.

ضماهنی گفت: رای به فراخور تخلفی که صورت گرفته صادر می شود، ممکن است این رای تذکر شفاهی، تذکر کتبی، درج ۲۵ صدم و یا محرومیت یک تا سه ترم باشد.