دانشگاه علمی کاربردی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – با حکم وزیر علوم تحقیقات و فناوری، معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر محمد حسین امید، معاون اداری مالی و مدیریت منابع این وزارت را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد .

همچنین وزیر علوم در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر محمد اخباری رئیس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی در طول تصدی این سمت تشکر کرد .