عضو شورایعالی نظام پزشکی درباره مبحث "اعطای شماره نظام پزشکی به فارغ‌التحصیلان دکترای پزشکی بالینی که رشته تحصیلی فوق لیسانس آنها مشمول عضویت در نظام پزشکی نبوده است"، توضیحاتی را ارایه کرد.

دکتر داریوش طاهر خانی در گفت‌وگو با ایسنا دراین خصوص گفت: تاکنون موضوع اعطای شماره نظام پزشکی به فارغ التحصیلان دکترای پزشکی بالینی که رشته تحصیلی فوق لیسانس آنها مشمول عضویت در نظام پزشکی نبوده  ولی براساس مصوبات وزارت بهداشت مجاز به ادامه تحصیل در رشته‌های بالینی مقطع دکترای پزشکی شده‌اند، در شورایعالی نظام پزشکی مورد طرح و بررسی قرار نگرفته است.
وی افزود: هر چند این موضوع باید در شورایعالی نظام پزشکی بررسی شود و نظر شخصی افراد نمی‌تواند حکم مقررات را داشته باشد، اما به اعتقاد من به عنوان یک عضو شورایعالی، امکان عضویت آنها در نظام پزشکی ناممکن نیست؛ چراکه زمانی که وزارت بهداشت به هرکدام از این افراد پس از پایان تحصیلات، مدرک دکترای پزشکی بالینی در یک رشته را می‌دهد، یعنی این شخص دانش و صلاحیت آن رشته را تا مقطع دکترا دارا شده‌ است. بنابراین هیچ مرجعی نمی‌تواند آنها را” شهروند درجه ۲″ نظام سلامت تلقی کند و برای این افراد حقوقی کمتر از سایر فارغ‌التحصیلان همان مقطع و همان رشته قائل شود. اگر رشته دکترای آنها جز و رشته‌های مشمول عضویت در نظام پزشکی باشد، باید از آن حق هم برخوردار شوند.
طاهرخانی تاکید کرد: برای حل این موضوع باید مرجعی درخواست این فارغ التحصیلان را به شورایعالی نظام پزشکی منعکس کند تا شورا نظرش را اعلام نماید.