مسؤول کارگروه مهدهای کودک ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اختصاص فصلی با عنوان توسعه توانمندی‌های شناختی در کتاب کار مهدهای کودک خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، ستاره مختاری درباره فعالیت‌های این بخش اظهار کرد: اسفند ماه سال ۹۴ نخستین برنامه هفته آگاهی از مغز در کشور با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برگزار شد، در این هفته برنامه ویژه‌ای برای مهدهای کودک در جهت آگاهی دادن و انتشار اطلاعات در حوزه مغز با همکاری بهزیستی مد نظر بود.

مختاری افزود: بر این اساس بروشورهایی برای مهدهای کودک آماده شد که شامل دو بخش بود؛ بخش نخست اطلاعاتی در این باره که افراد چطور از مغز خود محافظت کنند و بخش دوم بازی‌هایی در جهت کمک به ارتقاء و تقویت توانمندی‌های شناختی را شامل می‌شد.

این محقق پسا دکتری پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: همچنین در این هفته برنامه‌ای ویژه مربیان مهدهای کودک برگزار شد و درباره مفاهیمی همچون مغز، عملکرد آن و یادگیری در دوران کودکی مطالبی ارائه شد و از تجربیات مختلف مربیان نیز در این برنامه بهره گرفته شد و در نهایت نیز این آموزه‌ها به صورت نمادین در یکی از مهدهای کودک اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از ارسال گزارش این برنامه‌ها سازمان بهزیستی تمایل خود برای اختصاص فصلی با عنوان توسعه توانمندی‌های شناختی در کتاب کار مهدهای کودک را اعلام کرد. بنابراین این کارگروه در ستاد تشکیل شد تا علاوه بر بررسی محتوای گذشته کتاب کار، مطالب جدیدی در قالب بازی و تمرین به قصد توسعه توانمندی‌های شناختی کودکان به کتاب‌های کار مهدهای کودک اضافه شود. 

مختاری همچنین تصریح کرد: در نظر داریم جلساتی آموزشی را برای مربیان مهدهای کودک برگزار کنیم تا آموزش شناختی کودکان در مهدهای کودک ارتقاء یابد.