رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان با تأکید بر کیفی‌سازی منابع آموزشی، گفت: در توسعه آموزش‌های مهارتی بر کیفیت آموزشی مراکز نیز نظارت می‌شود.

دکتر علی‌حسین حسین‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا،  با بیان این‌که توسعه آموزش‌های مهارتی در استان از برنامه‌های مدنظر است، اظهار کرد: با توجه به مأموریت دانشگاه علمی کاربردی، در خصوص گسترش آموزش‌های مهارتی از سال گذشته توانستیم با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و بر اساس نیازسنجی که در سطح استان انجام شده بود، این هدف را از طریق ایجاد رشته‌های جدید و جذب مدرسان توانمند دنبال کنیم.

وی افزود: تحقق این هدف و توسعه آموزش‌های مهارتی موجب اشتغال‌زایی در استان می‌شود. از همین جهت این برنامه بسیار مورد تأکید است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دانشگاه در کنار گسترش کمی، کیفی‌سازی منابع آموزشی است؛ به تعبیری دیگر باید آموزش‌های ارائه‌شده به معنای واقعی موجب انتقال مهارت‌ها به دانشجویان شود.

حسین‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در خصوص کیفی‌سازی منابع آموزشی، گفت: بر همین اساس در نخستین اقدام، کارگاه‌های موجود در مراکز علمی کاربردی استان را نسبت به گذشته مجهزتر کردیم و استادانی که در رشته‌های مهارتی توانمند و خبره هستند، به‌عنوان مدرس جذب شدند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نظارت بیشتری بر مراکز آموزش عالی کاربردی استان اعمال شده است به‌طوری‌که می‌توان گفت اداره نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یکی از فعال‌ترین واحدهای دانشگاه در سال گذشته بود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان اظهار کرد: همچنین با اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تفاهم‌نامه‌های بسیاری منعقد شد که عقد قراردادهای متعدد را به دنبال داشت و بر اساس آن می‌توان از کارگاه‌ها و امکانات فنی و حرفه‌ای استفاده کرد.

حسین‌زاده در خصوص نظارت بر مراکز علمی کاربردی استان، گفت: بر اساس گزارش دفتر نظارت و ارزیابی، مراکزی که دارای کمبودها و نواقصی هستند، باید در یک مدت زمان مشخص نسبت به رفع کمبودهای خود اقدام کنند و اگر اقدامات در مدت زمان تعیین‌شده صورت نگیرد واحد استانی دانشگاه نسبت به حذف رشته‌های این مراکز اقدام خواهد کرد.

وی با بیان این‌که شاخص‌های مختلفی در ارزیابی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی مدنظر قرار می‌گیرد، عنوان کرد: تمام مراکز علمی کاربردی باید دارای کتابخانه باشند و اگر مرکزی فاقد کتابخانه است باید نسبت به راه‌اندازی آن اقدام کند؛ البته در کتابخانه‌ها نیز باید کتاب‌ها به‌روز باشند و یا این‌که لازم است برخی کارگاه‌ها ارتقا پیدا کند. در این خصوص شاخص‌های بسیاری در نظر گرفته می‌شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان با بیان این‌که برطرف کردن ضعف‌های آموزشی افزایش رغبت دانشجویان را به دنبال داشته است، افزود: دانشگاه علمی کاربردی استان در سال گذشته بیشترین میزان پذیرش را در سطح کشور داشت؛ بنابراین بهبود وضعیت آموزشی افزایش رغبت به مراکز علمی کاربردی را به دنبال دارد.