همایش ملی "محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط‌ زیست و توسعه پایدار"، ۲۰ آبان‌ ماه در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان برگزار می‌شود.

برچسب گذاری مواد غذایی تراریخته

دکتر منصور غنیان دبیر علمی همایش و مدیر پژوهشی دانشگاه رامین خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اعلام این خبر اظهار کرد: این همایش یک روزه ۲۰ آبان‌ماه با همکاری انجمن ایمنی زیستی ایران برگزار خواهد شد؛ فراخوان همایش نیز به‌زودی منتشر می‌شود. این همایش ملی است و از تمام نقاط کشور مقاله پذیرفته می‌شود.

وی با بیان این‌ که تولیدات تراریخته در دنیا موضوع بسیار مهم و قابل توجهی است که باید به آن پرداخته شود، گفت: اجازه ورود چنین محصولاتی به چرخه غذایی کشور و آینده غذای مردم با توجه به استراتژی افزایش جمعیت که اکنون در این‌باره صحبت‌ها زیاد است در گرو تصمیمات مهمی است که اکنون باید گرفته شود.

دبیر علمی همایش “محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار” ادامه داد: حساسیت‌های محصولات تراریخته نیز باید از جوانب بهداشتی، زیست‌محیطی، اقتصادی و … در مجامع علمی بررسی شود؛ در همین راستا دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اقدام به برگزاری این همایش کرده است.