غذای دانشجویی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – عضو شورای صنفی دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: دانشگاه اقدام به حذف وعده صبحانه دانشجویان این دانشگاه کرده بنابراین درحال حاضر دانشجویان وعده سحری نیز ندارند.

سعید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: غذای سلف دانشجویی این دانشگاه از کیفیت بسیار پایین برخوردار است و دانشجویان با مشکل تغذیه مواجه هستند.

وی افزود: روز گذشته غذای سلف دانشگاه کیفیت بسیار پایینی داشت و از گوجه های خراب شده در این غذا استفاده شده بود که دانشجویان اعتراض خود را به مسئولین دانشگاه اعلام کردند.

عضو شورای صنفی دانشگاه صنعتی ارومیه خاطرنشان کرد: مسئولین دانشگاه اعلام کردند که با پیمانکار صحبت می کنند و به وی تذکر خواهند داد.

نوروزی تاکید کرد: زمان زیادی است که دانشجویان این دانشگاه به کیفیت غذای اعتراض دارند اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی عنوان کرد: با پیگیری دانشجویان سلف آزاد در دانشگاه راه اندازی شد که این سلف نیز در ایام ماه رمضان تعطیل شده و دانشجویان مجبور به استفاده از غذای سلف دانشجویی هستند.