رئیس دانشگاه لرستان از ۳ برابر شدن بودجه پژوهشی این دانشگاه خبر داد.

دکتر خسرو عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: نسبت به سال ۹۲، بودجه پژوهشی دانشگاه لرستان که از بودجه هزینه‌ای تأمین می‌شد، ۳ برابر شده است.

وی ادامه داد: بودجه سال ۹۴، دانشگاه لرستان ۵۵ میلیارد تومان بوده که با این افزایش، بودجه پژوهشی به ۵ میلیارد تومان می‌رسد.

عزیزی افزود: با افزایش بودجه پژوهشی می‌توان به کیفی‌سازی پژوهش‌ها، پژوهش‌های تقاضامحور و کاربردی پرداخت.

رئیس دانشگاه لرستان تصریح کرد: از محل این بودجه می‌توان به تجهیز آزمایشگاه‌ها، خرید مواد شیمیایی همچنین تامین گرند اعضای هیأت علمی پرداخت.

وی گفت: حق استاد راهنما، پروپوزال دانشجویان درصدی از پژوهانه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که مقالاتی را چاپ کردند از این بودجه تأمین می‌شود.