در نشستی با حضور نمایندگان انیستیتو نفت فرانسه IFP در واحد علوم تحقیقات زمینه‌های همکاری‌های آموزشی و پژوهشی برای انعقاد تفاهم نامه تعیین شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، با حضور ” Jean-christophe Fleche “،Arash Farnoosh”  “و” Jean-claude Heidmann ” نمایندگان انیستیتو نفت فرانسه IFP در واحد علوم و تحقیقات امکان گسترش همکاری‌های این دو سازمان با انعقاد تفاهم نامه‌ای قوت گرفت.

در نشست مشترک میان مسوولان دانشگاه واحد علوم تحقیقات با نمایندگان انیستیتو نفت فرانسه IFP مقرر شد در گام نخست یک تفاهم نامه بین واحد علوم و تحقیقات و IFP مورد بررسی قرار گیرد.

در این تفاهم نامه خطوط اصلی همکاری در کلیه زمینه‌های آموزشی و پژوهشی مشخص شده و در گام‌های بعدی برای هر مورد همکاری یک قرار داد جداگانه با توافق طرفین منعقد خواهد شد.

 IFP بزرگترین مرکز تحقیقات نفتی فرانسوی است که علاوه بر تحقیق در مسائل بالا دستی، پایین دستی، انرژی و محیط زیست، اقتصاد و مدیریت دارای یک مدرسه بین المللی است که در سطح کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری دانشگاه‌های مختلف جهان فعالیت می‌کند.