معاون نوآوری و تجاری‌سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تدوین اساسنامه جدید کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار خبر داد و گفت: بر اساس این اساسنامه ۶۵ درصد اعضای کانون‌ها از بخش خصوصی و ۳۵ درصد از دانشگاهیان خواهد بود.

محمود شیخ زین‌الدین، معاون نوآوری و تجاری‌سازی معاونت علمی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، محمود شیخ زین الدین در سومین نشست شورای سیاستگذاری کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار  با اشاره به شکل‌گیری کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار به عنوان یکی از ارتباط‌ دهندگان دانش با صنعت، افزود: مقام معظم رهبری، در سال ۸۰ و طی یکی از سخنرانی‌های خود بر توجه به اهمیت و فرابخشی بودن موضوع ارتباط علم، فناوری و بازار تاکید داشتند که این امر در ریاست جمهوری پیگیری شود بنابراین، از همین جنبه وارد موضوع شدیم.

وی با اشاره به وجود ۶۶ کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار در دوره پیشین گفت: بخش عمده‌ای از این کانون‌ها در حوزه صنعت و کشاورزی فعالیت می‌کردند اما به دلیل نداشتن ساختار حقوقی مستقل عملا تداوم کار کانون‌ها با مشکلاتی مواجه شد.

معاون نوآوری و تجاری‌سازی معاونت علمی و فناوری، غالب شدن نگرش دولتی را از عمده‌ترین چالش کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار برشمرد و افزود: علی‌رغم آن‌که ایجاد این کانون‌ها، با هدف محوریت قرار گرفتن بخش خصوصی صورت گرفت، اما عملا این موضوع محقق نشد.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که کانون‌ها، شخصیت مستقل نداشتند، می‌بایست ذیل یک دستگاه دولتی فعالیت می‌کردند، چون امکان تخصیص اعتبارات به خود کانون وجود نداشت عملا وظایف کانون‌ها تبدیل به وظایف سازمان میزبان می‌شود.

شیخ‌زین‌الدین عدم توجه به استقلال ساختار مالی را از دیگر چالش‌های کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار در اساسنامه دوره پیشین عنوان کرد و یاد آور شد: با این‌که برخی از کانون‌ها متعهدانه رفتار کردند، اما در بسیاری از موارد، امکان پیگیری اعتبارات تخصیص داده شده وجود نداشت که به همین دلیل، اساسنامه فعلی را تغییراتی دادیم تا کانون‌ها در مسیر شفاف از لحاظ مالی حرکت کنند.

معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری، اساسنامه جدید را ظرفیت مناسب برای همکاری دولت، صنعت و دانشگاه دانست و ادامه داد: تدوین اساسنامه جدید این کانون‌ها، با توجه به تغییرات و بهبودهایی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ساختاری نوین از همکاری دولت، صنعت و دانشگاه محقق کند.

وی افزود: در اساسنامه جدید، به جای شورای کانون، مجمع عمومی وجود دارد و مشابه انجمن‌های علمی، دارای هیات مدیره و بازرس است.

شیخ زین‌الدین با بیان این‌که ۶۵ درصد اعضا کانون‌ها از بخش خصوصی و ۳۵ درصد از دانشگاهیان تشکیل می‌شود، اظهار کرد: هدف اصلی از تحقق این اساسنامه و کار کانون‌ها، بهبود وضعیت کسب و کار در بخش‌ها با به کارگیری نوآوری و فناوری در آن بخش است و شکل‌گیری اساسنامه جدید، کانون ها را با داشتن هویتی مستقل و شفاف، در رسیدن به اهدافشان حمایت می‌کند.