سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس مرکز پردیس کیش و البرز دانشگاه تهران از میزان شهریه های دوره های نوبت دوم، الکترونیکی و بین الملل برای مقاطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ خبر داد.

منصور خلیلی عراقی رییس مرکز پردیس کیش و البرز دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر چهار سال یکبار در خصوص شهریه دانشگاه ها تجدید نظر می کند که در سال جاری به دلیل و برخی از مشکلات دانشگاه تصمیم بر آن شد که بررسی جامع نسبت به شهریه ها صورت گیرد.
وی افزود: شهریه‌های دوره نوبت های دوم دانشگاه تهران پس از اعمال ۱۴ درصدی افزایش یافت.
رییس مرکز پردیس کیش البرز دانشگاه تهران افزود: برای شهریه‌های پردیس های کیش و البرز این دانشگاه نیز با اعمال ۱۰ درصدی افزایش تعیین شده است.
جدول شهریه های دانشگاه تهران:

علوم انسانی و علوم رفتاری: شهریه ثابت ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ /شهریه درس نظری۱٫۳۱۰٫۰۰۰/ شهریه درس عمومی ۱٫۹۷٫۰۰۰/شهریه پایان نامه ۴،۹۲۰٫۰۰۰
سایر گروه‌ها
شهریه ثابت ۸،۲۰۰٫۰۰۰/شهریه درس نظری ۱٫۹۷۰٫۰۰۰/شهریه درس عمومی۲٫۹۵۰٫۰۰۰/شهریه پایان نامه ۴٫۹۲۰٫۰۰۰
آموزش الکترونیکی، گروه آموزشی علوم انسانی و علوم رفتاری
شهریه ثابت۶٫۶۵۰٫۰۰۰/شهریه درس نظری۱٫۹۰۰٫۸۰۰/شهریه ذرس عمومی۱٫۹۰۰٫۰۰/شهریه پایان نامه ۰
سایر گروه ها
شهریه ثابت۷٫۳۷۰٫۰۰۰/شهریه درس نظری ۲٫۳۷۶٫۰۰۰/شهریه درس عمومی۲٫۳۷۶٫۰۰۰/شهریه پایان نامه ۰

جدول شهریه پردیس کیش و البرز دانشگاه تهران:

گروه آموزشی علوم انسانی و علوم رفتاری
شهریه ثابت۲۹۰٫۴۰٫۰۰۰
واحد نظری ۲٫۹۰۴٫۴۰۰۰
واحد عملی ۳٫۶۹۶٫۰۰۰
جبرانی نظری۱٫۵۸۴٫۰۰۰
جبرانی عملی۳۷۶٫۰۰۰
سایر گروه ها
شهریه ثابت۳۵٫۶۴۰٫۰۰۰
واحد نظری ۲٫۹۰۴٫۰۰۰
واحد عملی ۳٫۶۹۶٫۰۰۰
جبرانی نظری۱٫۵۸۴٫۰۰۰٫
جبرانی عملی۳۷۶٫۰۰۰