سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویی از برگزاری انتخابات شوراهای صنفی دانشگاه‌ها در ابتدای سال جدید تحصیلی خبر داد.

ابوالحسن ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ابلاغ آیین نامه جدید شورای صنفی دانشگاه‌ها بیان کرد: آیین نامه جدید شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور اخیرا به دانشگاه‌ها ابلاغ شد و براساس این آیین نامه شوراهای صنفی مجاز به موضع‌گیری سیاسی و حمایت از تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی داخل و خارج دانشگاه نیستند.
ریاضی افزود: شیوه نامه اجرای این آیین نامه در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته و آنها همچنین می‌ توانند انتخابات خود را در ابتدای سال جدید تحصیلی انجام دهند.
وی با بیان اینکه انتخابات شورای صنفی کمک می‌کند که تعامل بهتری در بخش های مختلف صنفی دانشگاه شکل بگیرد، افزود: در آیین نامه جدید، شورای صنفی بیشترین میزان همکاری در امور صنفی دانشگاه ها را دارد.
ریاضی اعضای شورای صنفی در دانشگاه را از سه تا نه نفر متغیر دانست و اظهار داشت: جلسات شورای نظارت بر وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان با نمایندگان شورای صنفی و به ریاست رییس دانشگاه هر ۲ ماه یکبار برگزار می شود که دانشجویان از این طریق می توانند مشکلات صنفی و رفاهی خود را با مسئولان دانشگاه در میان بگذارند.
معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان تأکید کرد: در فعالیت شوراهای صنفی، پیگیری مسائل صنفی و رفاهی دانشجویان تعیین شده و فعالیت‌های خارج از محدوده برای اعضای شورا ممنوع است.