معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ارزیابی درونی همه دانشکده‌ها و موسسات پرستاری، داروسازی، دندان‌پزشکی و پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به پایان رسیده است.

دکتر سید علی ابطحی در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا، با اعلام خبر فوق اظهار کرد: بر اساس نتایج ارزیابی این دانشکده ها و موسسات رتبه بندی شده و نواقص دانشکده‌هایی که در رتبه‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند مشخص می‌شود، سپس این دانشکده‌ها باید نواقص خود را برطرف کنند تا اریابی مجددا انجام شود.

ارزیابی درمانی-آموزشی بیمارستان‌های دانشگاه آزاد

وی در ادامه از ارزیابی درمانی-آموزشی بیمارستان‌های این دانشگاه خبر داد و گفت: طبق مصوبه وزارت بهداشت، ارزیابی درمانی و ارزیابی آموزشی بیمارستان‌ها باید به صورت همزمان انجام شود.به عبارت دیگر معاون آموزشی به صورت جدا و معاونت درمانی به صورت جدا ارزیابی نمی کنند،بلکه این ارزیابی به صورت مشترک است.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: بیمارستان امیرالمومنین دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان پایلوت سه هفته گذشته اعتبار بخشی شد و بعد سایر بیمارستان‌ها ارزیابی آموزشی درمانی می شوند.سنجه های  ارزیابی آموزشی_درمانی بیمارستان‌ها شامل تکریم ارباب رجوع،ایمنی بیمارستان،کیفیت آموزش و درمان و… می شود.