بر اساس گزارش تامسون رویترز، نشریه بین‌المللی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات رتبه اول در شاخص ضریب تاثیر در میان ۴۲ نشریه ISI کشور را کسب کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، شرکت ” Thomson Routers ” هر ساله فهرست شاخص تاثیر (IF) نشریات عضو مرکز Web of Science (WOS) را در ماه‌های ژوئن و جولای (خرداد و تیرماه) ارائه می‌کند.

طبق این فهرست بین‌المللی، نشریه محیط زیست واحد علوم تحقیقات به نام  Journal of Environmental Science and Technology (IJEST)  موفق به کسب شاخص تاثیر (IF) معادل ۲٫۳۴۴ و کسب رتبه اول در میان کلیه ۴۲ نشریه علمی-پژوهشی ISI ایرانی دارای ضریب تاثیر شد.  

دکتر مجید عباسپور مدیر مسوول نشریه بین المللی علوم  و تکنولوژی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات در این باره گفت:  با توجه به وضعیت موجود ارزیابی جهانی شاخص تاثیر و وجود برخی از نارسایی‌های پدید آمده ناشی از خودارجاعی، ناشر جهانی تامسون روترز عامل جدید دیگری بنام آیگن فاکتور (Eigen factor) را ابداع و در کنار (Impact factor) قرار داده است تا بتدریج و با تعالی علم و پژوهش در جهان، این عامل جدید که خود برطرف کننده کلیه ارجاعات و نقاط ضعف ارزیابی موجود نشریات بین المللی است را جایگزین کند.

رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی ادامه داد: برای این منظور طبق این رده بندی جدید نیز (آیگن فاکتور) نشریه بین المللی علوم  و تکنولوژی محیط زیست IJEST در مرتبه نخست در کشور  و در میان کلیه نشریات ISI  ایرانی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نشریه بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست (IJEST) وابسته به دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات است که با همکاری انجمن متخصصان محیط زیست ایران بیش از ۱۲ سال است که منتشر می‌شود و از سال ۲۰۱۲ تاکنون نیز انتشار آن با همکاری ناشر بین المللی Springer انجام می‌پذیرد.