سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه تهران گفت: یکی از دلایلی که میتواند تاثیر گذار در کاهش رشد علمی باشد رشد بی رویه دانشجو است.

محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: رشد شتاب علمی در کشور طبعا در برگیرنده آموزش و سیاست‌های دانشگاه ها و عملکرد دانشجویان در این امر است.
وی ادامه داد: باید ما در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری در جهت تقویت دستاوردهای علمی و به تبع مسائل دیگری نظیر امکانات، تجهیزات و فضای علمی حاکم در دانشگاه ها انجام دهیم.
رییس دانشگاه تهران در خصوص کاهش شتاب علمی تصریح کرد: تامین نشدن اعتبارات پژوهشی لازم برای تداوم طرح های موجود یکی دیگر از دلایل کاهش شتاب علمی در کشور است.
نیلی احمدآبادی افزود: خوشبختانه ما در دانشگاه تهران نرخی که از رشد مقالات علمی داشتیم نشان دهنده ی این است که در نشریات معتبر کاهش آماری نداشتم.
وی گفت: این در حالی است که براساس قانون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه اعتبار پژوهشی به میزان ۳ درصد می رسید.
رییس دانشگاه تهران یادآور شد: یکی از دلایل رشد کاهش رشد علمی در دانشگاه که می توانند تاثیر بسزایی داشته باشد رشد بی رویه دانشجو است که نه تنها در رشد علمی تاثیر می‌گذارد بلکه در کیفیت دانشگاه هم تاثیر بسزایی دارد.