ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور شکل‌دهی جریانی هدفمند در راستای دستیابی به اولویت‌های خود روال حمایت از برگزاری کارگاه‌های این حوزه را تشریح کرد.

علوم شناختی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی ایسنا، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور شکل‌دهی جریانی هدفمند در راستای دستیابی به اولویت های خود در ترویج علوم شناختی و روشن تر شدن روال حمایت از کارگاه ها به بیان موضوعات مورد نیاز حوزه علوم شناختی پرداخته است.

بر اساس آیین‌نامه، روال حمایتی از برگزاری کارگاه‌ها فقط از انجمن‌های علمی رسمی و فعال در حوزه علوم و فناوری های شناختی، دانشگاه‌ها و موسساتی که برگزارکننده دوره‌های آموزشی در مقطع دکتری و یا کارشناسی ارشد در حوزه علوم وفناوری‌های شناختی باشند و مراکز تحقیقاتی که با مشارکت انجمن‌های علمی مرتبط با علوم و فناوری‌های شناختی و یا یکی از دانشگاه‌های برگزارکننده دوره‌های آموزشی در مقطع دکتری و یا کارشناسی ارشد در حوزه علوم وفناوری‌های شناختی اقدام به برگزاری کارگاه کنند، صورت می‌گیرد.