معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در پی انعقاد تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت نفت برای ازیاد برداشت از مخازن نفتی منعقد شده بود، خوشبختانه یکی از پروژه‌های پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی در ذیل این تفاهم‌نامه به تصویب وزارت نفت رسید.

تفاهم‌نامه

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی گفت: افزایش اثربخشی تزریق گاز جهت بهبود بازیافت نفت در میدان کرنج با استفاده از روش‌های فناورانه عنوان این پروژه است که قرار است طی ۴۲ ماه و در سه فاز انجام شود.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در فاز اول که ۵ ماه به طول می انجامد ۱۲ نفر از همکاران و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مسئولیت اجرای آن را عهده دار خواهند بود، در فاز دوم که مدت اجرای آن ۷ ماه است، با مشارکت ۱۹ نفر از همکاران دانشگاه و در فاز سوم که مدت اجرای آن ۳۰ ماه خواهد بود، ۲۶ نفر از همکاران دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود.

دکتر واشقانی فراهانی با بیان اینکه در اجرای این پروژه از دانشجویان تحصیلات تکمیلی متناسب با توانمندی هایشان استفاده می شود، افزود: اجرای این پروژه دستاورد مهمی برای دانشگاه آزاد اسلامی محسوب می شود البته پروژه های دیگری نیز به وزارت نفت پیشنهاد شده که در دست بررسی است.

وی ادامه داد: افزایش مقیاس ناهمگنی و عملکرد بازیافت از مقیاس مغزه به میدان در مخازن آسماری و پابده و میدان کرنج با استفاده از روش های فناورانه پروژه پیشنهادی دیگر ما به وزارت نفت است که انتظار می رود تا پایان تیرماه از سوی وزارت نفت به تصویب برسد.