محمدحسین یادگاری سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس سابق جهاددانشگاهی گفت: اگر تحقیقات در دانشگاهها به صورت هدفمند سرمایه گذاری شوند می توانیم شاهد دیپلماسی علمی که از موارد تاکید شده از سوی رهبر انقلاب است، باشیم.

محمدحسین یادگاری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که عصر دیروز در جمع اساتید کشور مطرح شد، به خبرنگار مهر گفت:  رهبر انقلاب در این مراسم به اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی علمی، زمینه سازی کارهای فرهنگی در دانشگاهها، سرعت رشد علمی و حفظ روحیه نشاط علمی و تحقیقاتی اشاره کردند.

وی افزود: برای تحقق این امور در کشور باید زیر ساخت هایی فراهم شود، در غیر این صورت نمی توانیم به عنوان مثال شاهد رشد و توسعه علمی کشور و سایر موارد باشیم.

یادگاری با بیان اینکه  مقام معظم رهبری به دیپلماسی علمی کشور اشاره کردند، تاکید کرد: این موضوع هم زمانی به مرحله عمل می رسد که زیرساخت های علمی و اقتصادی پایه ریزی شوند تا یک خودباوری اجرایی در دستگاههای دولتی صورت گیرد؛  اگر زیر ساخت ها در کشور فراهم نشود، قطعا در کشور سرعت رشد علمی نخواهیم داشت.

وی افزود: همچنین مقام معظم رهبری به تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کردند و گفتند اقتصاد مقاومتی زمانی تحقق می یابد که بانک های کشور بنگاه نباشند و برای کارهای اصلی سرمایه گذاری کنند؛ خود مسئولین در بحث اقتصادی وارد نشوند؛ رانت های اقتصادی و قاچاق وجود نداشته باشند تا بتوانیم به اقتصاد مقاومتی دست یابیم.

رئیس سابق جهاددانشگاهی در خصوص مبحث دیپلماسی علمی که توسط رهبر انقلاب مطرح شد، گفت: باید خودباوری علمی که در دانشگاهها وجود دارد تقویت شود و از سوی دیگر سرمایه گذاری برای کارهای تحقیقاتی هدفدار و هدفمند شوند تا بتوانیم شاهد دیپلماسی علمی باشیم.

وی افزود: اکثر فعالیت های علمی در دانشگاهها بر اساس فعالیت های جزیره ای هستند و بی هدف دنبال می شوند؛ اگر تحقیقات به صورت هدفمند در دانشگاهها دنبال شود یقینا دیپلماسی علمی کشور محقق خواهد شد.

یادگاری با بیان اینکه سرعت رشد علمی توسط مقام معظم رهبری  مورد تاکید فراوانی قرار گرفته است، عنوان کرد: در اصل بستر دانشگاهها باید بستر کارهای علمی باشند و نباید بستر تهاجم فرهنگی و زمینه ساز فعالیت های فرهنگی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: اگر در دانشگاهها سیاسی بازی نشود و از انجمن ها و گروههای خودساخته ای که در دانشگاهها هستند سوء استفاده نشود می توانیم شاهد رشد علمی کشور باشیم.

یادگاری در خصوص عقب ماندگی علمی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند،  اظهار کرد: برای این موضوع باید برنامه ریزی شود؛ یک شبه نمی توان به این موضوع دست یافت؛ باید برنامه ریزی های قرارگاهی داشته باشیم تا بتوانیم این عقب ماندگی علمی را جبران کنیم.

وی با بیان اینکه رهبری فرمودند که اگر قرارگاه علمی یا قرارگاه فرهنگی تشکیل می دهیم نقشه راهی نیاز دارد؛ این نقشه؛ همان نقشه راه علمی کشور است که در شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، گفت: این نقشه باید اجرایی شود و باید تمام دستگاهها برای اجرایی شدن آن کمک کنند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه هنوز در اجرای نقشه جامع علمی کشور ورود پیدا نکرده که باید وارد شود؛ همچنین قوه مقننه، باید قوانین و مقرراتی را برای اجرای نقشه جامع علمی کشور به وجود بیاورد تا ما بتوانیم با اجرای این نقشه در ایجاد قرارگاه علمی و فرهنگی تاثیر گذار عمل کنیم.

یادگاری با بیان اینکه اگر این اتفاق بیافتد ما می توانیم پیشرفت علمی نسبت به سالهای گذشته داشته باشیم تا از مرحله ایده به محصول به نقطه مطلوبی برسیم، گفت: دغدغه مقام معظم رهبری این است که زیر ساخت های لازم برای فعالیت های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی فراهم شود.

رئیس سابق جهاددانشگاهی عنوان کرد: زمان تحقق این موضوع را نمی توان پیش بینی کرد زیرا باید برای آن برنامه های توسعه ای داشته باشیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه لازم است تمام زیر ساخت ها فراهم شود، تاکید کرد: ضروری است تا یک دستگاهی خارج از دستگاه های اجرایی وجود داشته باشد تا بتوانیم به مباحثی که مقام معظم رهبری بر آن در حوزه دانشگاهی تاکید دارند دست یابیم.