دانشگاه فردوسی مشهد سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: سامانه جدید اخذ مجوز فعالیت های فرهنگی این دانشگاه راه اندازی شده و در دسترس دانشجویان قرار دارد.

علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در گذشته نیز اخذ مجوز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از طریق سامانه صورت می گرفت اما سامانه قبلی اشکالاتی داشت که در طراحی جدید مشکلات برطرف شده است.

وی افزود: با راه اندازی سامانه جدید فرآیند اخذ مجوز در حوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تسهیل شده است.

معاون فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: از طریق این سامانه روند اعطای مجوز برای تمامی فعالیت های تشکل های دانشجویی، انجمن های علمی و کانون های علمی و فرهنگی صورت می گیرد.