سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه جامع گفت: همکاری های مستمر دانشگاه جامع با سازمانهای مرتبط با آموزشهای مهارتی و کاربردی در آلمان افزایش می‌یابد.

محمد اخباری رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به دستاوردهای علمی سفر به آلمان اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان دانشگاه مهارت محور و پیشرو در ایجاد بستر کار آفرینی جایگاه ویژه ای را در آموزش نیروی کار و تکنسین مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دارد.
وی بیان کرد: برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای ارتقاء سطح دانش و توانایی مدرسان، اعزام استادن و دانشجویان جهت شرکت در دوره های تکمیلی دانشگاه های آلمان از جمله برنامه های مهم دانشگاه جامع علمی کاربردی برای توسعه همکاری با آلمان است.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد: بهره برداری از تجربیات دانشگاه ها و سازمانهای مرتبط با آموزشهای مهارتی آلمان در زمینه طراحی استانداردهای آموزشی و نظام های مدیریتی این آموزشها از اهداف مهم این سفر است.
اخباری در خصوص تصمیم برای راه اندازی دفتر نمایندگی دانشگاه جامع علمی کاربردی در آلمان گفت: با ایجاد این دفتر همکاری های مستمر دانشگاه جامع با سازمانهای مرتبط با آموزشهای مهارتی و کاربردی در آلمان افزایش می‌یابد.